Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
Trwa wczytywanie...
Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne1. Kreator online Drukarnia Artystyczna, dostępny pod adresem internetowym www.drukarniaartystyczna.pl, jest własnością firmy Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 954-281-24-43, REGON 385510978.


§ 2
Definicje


1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Outlet Ciuszek Izabela Szupłak.
3. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
6. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3
Dane osobowe (RODO)


1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu końcowym jest Outlet Ciuszek Izabela Szupłak, ul. Kolista 29/46, 40-486 Katowice.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sfinalizowania zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zaprojektowanie wzorów.
3. Kupującemu przysługują następujące prawa:
-prawo dostępu,
-prawo sprostowania oraz usunięcia swoich danych,
-prawo ograniczenia ich przetwarzania,
-prawo do ich przenoszenia,
-prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
-prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
4. Dane udostępnione Administratorowi nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia założenia zamówienia na stronie internetowej.

§ 4
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po złożeniu zamówienia w serwisie Allegro.pl albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w serwisie.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykonane podczas projektowania wzorów. Wszystkie zapisane wzory oraz zdjęcia przechowywane są w serwisie sprzedającego przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie są automatycznie kasowane.

§ 5
Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia w Serwisie odbywa się po wcześniejszym zaprojektowaniu wzorów w kreatorze oraz po poprawnym wypełnieniu formularza zakupu, a następnie dokonaniu zamówienia w serwisie Allegro.pl u użytkownika: 19rybka64.
2. Do każdego złożonego zamówienia sprzedający wystawia paragon fiskalny, lub na życzenie kupującego fakturę (stawka VAT: zwolniony)

§ 6
Zwroty i reklamacje


1. Wszystkie produkty zamówione, bądź zaprojektowane przez stronę: www.drukarniaartystyczna.pl nie posiadają prawa zwrotu co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5.(Zwrot produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego). Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.
2. Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji, również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne.
W przypadku reklamacji towaru należy skontaktować się ze Sprzedającym. Formy kontaktu opisano w § 3 w.w. Regulaminu.


§ 7
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.

Drukarnia Artystyczna

Kreator służy tylko i wyłącznie do stworzenia projektów w celu integracji z zamówieniem dokonanym w serwisie Allegro.

Informacje o sklepie

regulamin
płatności i wysyłka

Copyrigh Drukarnia Artystyczna 2022