Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
Trwa wczytywanie...
Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne1. Kreator online Drukarnia Artystyczna, dostępny pod adresem internetowym www.drukarniaartystyczna.pl, jest własnością firmy Drukarnia Artystyczna Maciej Szupłak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 954-267-88-84, REGON 243373320.


§ 2
Definicje


1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia Artystyczna Maciej Szupłak.
3. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu końcowym jest Drukarnia Artystyczna Maciej Szupłak.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sfinalizowania zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zaprojektowanie wzorów.
3. Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Dane udostępnione Administratorowi nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia założenia zamówienia na stronie internetowej.

§ 4
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po złożeniu zamówienia w serwisie Allegro.pl albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w serwisie.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykonane podczas projektowania wzorów. Wszystkie zapisane wzory oraz zdjęcia przechowywane są w serwisie sprzedającego przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie są automatycznie kasowane.

§ 5
Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia w Serwisie odbywa się po wcześniejszym zaprojektowaniu wzorów w kreatorze oraz po poprawnym wypełnieniu formularza zakupu.
2. Do każdego złożonego zamówienia sprzedający wystawia paragon fiskalny, lub na życzenie kupującego fakturę VAT (stawka VAT: zwolniony)

§ 6
Zwroty i reklamacje


1. Wszystkie produkty zamówione, bądź zaprojektowane przez stronę: www.drukarniaartystyczna.pl nie posiadają prawa zwrotu co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5.(Zwrot produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego). Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.
2. Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji, również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne.
W przypadku reklamacji towaru należy skontaktować się ze Sprzedającym. Formy kontaktu opisano w § 3 w.w. Regulaminu.


§ 7
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.

Drukarnia Artystyczna

Kreator służy tylko i wyłącznie do stworzenia projektów w celu integracji z zamówieniem dokonanym w serwisie Allegro.

Informacje o sklepie

regulamin
płatności i wysyłka

Copyrigh Drukarnia Artystyczna 2019